Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Strój Pogórzan należał do grupy polskich podkarpackich strojów przejściowych, łączących cechy ubiorów góralskich oraz z niżu małopolskiego (zwłaszcza ...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwary omawianego regionu należą do gwar południowomałopolskich, dla których S. Urbańczyk zaproponował określenie Pogórze. Tak wydzielone Pogórze rozci...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Tradycyjne budownictwo pogórzańskie co najmniej do początku XX wieku było niemal całkowicie drewniane. Kamienia używano niewiele, głównie na podmurówk...

Pożywienie, kuchnia

Tradycyjne pożywienie u Pogórzan, dawniej skromne i niewyszukane, opierało się - podobnie jak w innych regionach Podkarpacia i Karpat - niem...