Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Najefektowniejszym przejawem tradycyjnej kultury Lachów Sądeckich był świąteczny strój chłopski, uważany przez wielu badaczy za jeden z najp...

Tańce

TAŃCE REGIONALNE. Ogólnie stosowane, aczkolwiek nieścisłe, określenie tradycyjnego repertuaru tańców lud., znanych w różnych częściach kraju zw. regi...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwara Lachów sądeckich występuje na części mocno zróżnicowanego językowo i etnograficznie Pogórza. Terminem tym S. Urbańczyk nazwał teren od wschodnic...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Wsie Lachów Sądeckich co najmniej do połowy XX w. były prawie wyłącznie drewniane, tradycyjne w charakterze i dość bogato zróżnicowane. Prze...

Pożywienie, kuchnia

Tradycyjne pożywienie Lachów Sądeckich - podobnie jak w innych regionach Podkarpacia - opierało się niemal wyłącznie na surowcach wytworzonych we włas...