Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny u Górali Zagórzańskich

Strój kobiecy, męski i dziecięcy z podziałem na odświętny i codzienny...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Zasięg gwary zagórzańskiej pokrywa się zasięgiem regionu opisywanym w etnografii. Główne miejscowości na tym terenie to: Mszana Dolna, Mszana Górna, K...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Miejscowości położone w północno-zachodniej części pasma Gorców, wraz z przyległym tu fragmentem Beskidu Wyspowego, zajmowane są przez grupę etnografi...

Pożywienie, kuchnia

Na przełomie XIX i XX wieku gospodarka Górali Zagórzańskich opierała się na pasterstwie owiec i bydła. W domu lub w szałasie na hali przerabiano mleko...

Wierzenia, gusła, zabobony

Kultura duchowa Górali Zagórzańskich, w tym zwłaszcza wierzenia dotyczące istot nadprzyrodzonych oraz irracjonalnych zjawisk, stanowiła jedno z najważ...