Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Strój ludowy noszony przez Górali Szczawnickich pod względem kroju i wzornictwa najbliższy jest ubiorom spiskim. Z końcem XIX w. odcisnęła na nim swoj...

Obrzędy i Zwyczaje Rodzinne i doroczne

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzęd” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jest...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwarą pienińską/szczawnicką posługują się mieszkańcy niedużego obszaru otaczającego geograficzny region Pienin. Bardziej znane miejscowości na tym obs...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Tradycyjna architektura ludowa we wsiach zamieszkiwanych przez Górali Szczawnickich charakteryzowała się zwartą zagrodą, z domostwem sąsiadującym bezp...

Gospodarka wiejska

Gospodarka w tym regionie z jednej strony była wynikiem XIII – XIV wiecznego osadnictwa, w którym dominowała uprawa ziemi, a z drugiej z osiedlenia si...

Pożywienie, kuchnia

Tradycyjne pożywienie we wsiach zamieszkiwanych przez grupę Górali Szczawnickich można określić kilkoma słowami: skromne - wręcz ubogie, bardzo proste...

Wierzenia, gusła, zabobony

Wiara w istoty nadprzyrodzone i nieziemskie siły należy do bezpowrotnie minionej, kulturowej rzeczywistości Górali Pienińskich. Mimo to dalekie jej ec...