Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Na terenie polskiej części Spisza stykają się polskie, słowackie, węgierskie, niemieckie, ruskie i wołoskie elementy kulturowe. Bogactwo to zaowocował...

Gwara spiska

Spisz, podobnie jak Orawa, jest krainą geograficzno-historyczno-językową, której większa część znajduje się w obrębie Słowacji. Po polskiej stronie gr...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Kształty wsi, budulec i techniki budowlane, zagroda wiejska, mała architektura, dom mieszkalny, wnętrza mieszkalne i gospodarcze ...

Rzemiosło

Rzemiosło obok pasterstwa i rolnictwa było jedną z głównych gałęzi gospodarki na Spiszu. Podstawowe przedmioty domowego użytku wykonywane były w ramac...

Plastyka ludowa

Współczesne postrzeganie sztuki ludowej znacznie odbiega od pierwotnego znaczenia przypisywanego wytworom ludzkiej działalności w tym zakresie. Podsta...

Pożywienie, kuchnia

Na Spiszu uprawiano przede wszystkim te rośliny, które dawały plony w niesprzyjającym klimacie i na lichych ziemiach. Podstawą wyżywienia mieszkańców ...

Medycyna ludowa

Utrudniony dostęp do fachowej pomocy lekarskiej powodował, że mieszkańcy Spisza wytworzyli własny system leczenia. Pomocą i radą służyły wiejskie akus...