Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Strój ludowy noszony przez mieszkańców pienińskich wsi Sromowce Wyżne i Niżne ze względu na bliskie sąsiedztwo ze Spiszem reprezentuje ten sam typ i z...

Obrzędy i Zwyczaje Rodzinne i doroczne

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzęd” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jest...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwarą pienińską/szczawnicką posługują się mieszkańcy niedużego obszaru otaczającego geograficzny region Pienin. Bardziej znane miejscowości na tym obs...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Zagrody na terenie Sromowiec wykazują wyraźne wpływy sąsiedniego Spisza i to zarówno w budownictwie drewnianym, jak i murowanym. Każdej strzegła szcze...

Gospodarka wiejska u Górali Pienińskich

Krajobraz rolniczy Pienin to jeszcze wciąż malowniczo wyglądające na łąkach kopki z sianem, barwna mozaika pól i zagonów, kopce kamieni na miedzach, w...

Pożywienie, kuchnia

Pożywienie u Górali Pienińskich uwarunkowane było uprawianymi zbożami - jęczmień, owies, roślinami okopowymi – ziemniaki, niektóre jarzyny, hodowlą zw...

Wierzenia, gusła, zabobony

Wiara w istoty nadprzyrodzone i nieziemskie siły należy do bezpowrotnie minionej, kulturowej rzeczywistości Górali Pienińskich. Mimo to dalekie jej ec...