Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Strój jest estetycznym odzwierciedleniem wnętrza człowieka, jego duszy i serca. Ukazuje również rozmaite przemiany (społeczne, historyczne, etnografic...

Obrzędy i Zwyczaje

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzędu” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jes...

Gwara Orawska

Orawa to kraina geograficzno-historyczno-językowa. Zdecydowanie większa część Orawy leży na Słowacji i mówi się tam orawskimi gwarami słowackimi. W ty...

Pożywienie, kuchnia

Jedną z dziedzin codziennego życia, która uległa największym przeobrażeniom na Orawie, był sposób odżywiania się ludności wiejskiej. W XIX wieku gospo...