Tradycyjna kultura ludowa

Obrzędy i Zwyczaje Rodzinne

Rodzina jako środowisko, to najważniejsze miejsce kształtowania się osobowości człowieka. W niej zdobywa się pierwsze doświadczenia życiowe oparte na...

Strój i ubiór codzienny

Tradycyjne ubiory i stroje Górali Sądeckich (zwanych też niegdyś Góralami Białymi), obejmujących subregiony: od Łącka, Kamienicy i Jazowska, wywodzą ...

Obrzędy i Zwyczaje Doroczne

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzęd” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jest...

Gwara Górali Sądeckich (gwara łącka)

Powyższym terminem określa się gwarę występującą na terenie od Szczawy przez Kamienicę, Łącko po Jazowsko. Skrótowo określa się ją nazwą „gwara łącka”...

Pożywienie, kuchnia

W materiałach archiwalnych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie znajduje się rękopis napisany pod koniec XIX wieku. Albiński, autor rękopisu, opisuje lu...