Jan Józefowski urodził się 1899 r. w Świdniku. Do szkoły chodził w Tęgoborzu i w Nowym Sączu. Gry na skrzypcach uczył się od ojca, który był ,,wziętym” skrzypkiem wiejskim, chętnie zapraszanym na wesela i zabawy. W 1932 r. związał się z zespołem regionalnym Koła Młodzieży Wiejskiej w Rojówce. Dzięki przynależności do tego zespołu J. Józefowski mógł już w okresie międzywojennym występować na imprezach folklorystycznych poza własnym środowiskiem. Wyjeżdżał na „Święto Gór” a tuż przed II wojną światową występował w Zakopanem, podczas FIS-u.


Po II wojnie światowej powraca do muzykowania w kapelach i zespołach regionalnych. Gra równocześnie w Regionalnym Zespole Góralskim, w Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu i w Zespole „Twórczość” przy Spółdzielni Cepelii. Największe sukcesy artystyczne J. Józefowski osiągnął grając w Zespole ,,Lachy”. Przez 14 lat należał do kapeli tego zespołu i uczestniczył niemal we wszystkich występach na różnorodnych festiwalach folklorystycznych, konkursach i przeglądach. Kilkakrotnie był w Zakopanem, Żywcu, Kazimierzu Dolnym, Rzeszowie, Nowym Sączu, Krakowie, Nowym Targu, Płocku, Poznaniu. Z zespołem wyjeżdżał też na koncerty zagraniczne.


Wielokrotnie był nagradzany najwyższymi nagrodami i odznaczeniami. Za swą działalność artystyczną dostał Złotą Tarczę Herbową Nowego Sącza, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i in. Zmarł.


/Marian Pokropek/