Ludwik Młynarczyk urodził się w 1940 r. w Lipnicy Wielkiej  i tam mieszka w przysiółku Kiczory, województwie małopolskim. Należy do wybitnie uzdolnionych twórców muzyki orawskiej. Gra na skrzypcach oraz na różnych instrumentach pasterskich: rogi, fujarki. Gra także na listkach wydobywając w stępuje indywidualnie i z zespołem, w którym uczestniczą: Maria i Jerzy Żelazowscy, Jan Rosiek i inni. Uczy gry na ludowych instrumentach muzycznych dzieci i młodzież. Zabiera je na różne przeglądy, konkursy i festiwale folklorystyczne. W 1986 r. w Kazimierzu Dolnym w konkursie festiwalowym ,,Duży - Mały” występuje z uczniami i otrzymuje I nagrodę. Uczestniczy niemal we wszystkich festiwalach i imprezach folklorystycznych Polski południowej, jak np. w Zakopanem podczas „Jesieni Tatrzańskiej”, w Bukowinie na „Sabałowych Bajaniach”, a także w Nowym Targu, Białym Dunajcu, Jabłonce, Zubrzycy Górnej, w Szczawnicy i in. Często też prezentuje folklor orawski na festiwalach ogólnopolskich, m.in. w Kazimierzu Dolnym, w Zakopanem, Żywcu, Wiśle, Krakowie, Rzeszowie.


Wielokrotnie nagradzany. W 1988 r. otrzymał nagrodę Prezesa PR i TV. W roku 2011 został doceniony jako solista, zdobył „Złoty Jaworowy Listek” na Międzynarodowym Konkursie w Żywcu.


/Marian Pokropek/

http://www.youtube.com/watch?v=bOpaMr33bNU