Bolesław Karpiel Bułecka urodził się w 1927 roku, mieszka w Zakopanem. To znakomity muzykant góralski, tancerz i śpiewak, a także ludowy gawędziarz. Zajmował się również snycerką, budownictwem i stolarstwem artystycznym. Jest projektantem i wykonawcą „Białej Izby” i świetlicy „Śwarnej” w siedzibie Związku Podhalan w Zakopanem. W latach 1980-1982 pracował w Zespole Szkół Budowlanych im. Wł. Matlakowskiego w Zakopanem jako nauczyciel stolarstwa artystycznego.

Bolesław Karpiel Bułecka należy do grona najbardziej uznanych kontynuatorów i krzewicieli podhalańskich tradycji. Działalność w ruchu folklorystycznym rozpoczął już w latach czterdziestych XX wieku. Był organizatorem zespołów regionalnych, autorem opracowań artystycznych w zakresie tradycyjnego repertuaru muzycznego, tanecznego oraz scenograficznego widowisk. Pełnił funkcję kierownika artystycznego zespołu im. Klimka Bachledy w Zakopanem. Występował jako skrzypek-prymista w góralskiej kapeli. Był instruktorem na kursach tańców ludowych w Płocku i Lublinie. Wraz z zespołami zdobył wiele nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in.: Złote Ciupagi na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność społeczna laureata. Był prezesem i wiceprezesem Związku Podhalan (oddział w Zakopanem), jest również Honorowym Członkiem Związku. Otrzymał liczne dyplomy, medale i oznaczenia, m.in. Srebrny (1971) i Złoty Krzyż Zasługi (1992) i odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1977 i 1979). Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

/Barbara Zagórna-Tężycka/

https://www.youtube.com/watch?v=8WDGx_RHBYE