Zespół rozpoczął działalność w 1958 r. przy Mineralnej Spółdzielni Pracy ,,Poronin”. Członkami zespołu byli w większości pracownicy Spółdzielni i ich rodziny, mieszkańcy Poronina i okolicznych wsi. W skład zespołu wchodziła kilkuosobowa kapela i grupa wokalno-taneczna licząca około 20 osób. Niemal od początku istnienia zespołu kierownikiem artystycznym był Jan Jędrol, góral o długoletnim stażu w zespołach regionalnych na Podhalu.

Na program zespołu składały się pieśni, melodie i tańce Skalnego Podhala z zachowaniem jak najdalej idącej autentyczności. Do programów wplecione były gawędy oraz scenki obrzędowe, pasterskie i zbójnickie oraz fragmenty wesela góralskiego. Ozdobą zespołu były bogate stroje góralskie i tradycyjne instrumenty muzyczne, wykonawcami których byli miejscowi twórcy ludowi.

Zespół ,,Harnasie” dawał liczne występy we własnym środowisku z okazji różnych uroczystości i świąt oraz regionalnych imprez kulturalnych. Często wyjeżdżał na występy do różnych miast Polski. Kilkakrotnie występował w Warszawie, w Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Cieszynie, Poznaniu i in. Znany był także poza granicami kraju. Występował w Czechosłowacji, Bułgarii, na Węgrzech, w Jugosławii, Austrii, w Niemczech i in. Uczestniczył też w wielu festiwalach, konkursach i przeglądach folklorystycznych krajowych i zagranicznych, zawsze zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia. Siedmiokrotnie zdobywał I nagrody na Międzynarodowych Festiwalach Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, był nagradzany na Festiwalu Folklorystycznym Górali Polskich w Żywcu, na konkursach i przeglądach w Krakowie, Nowym Targu, w Bukowinie Tatrzańskiej i in. W 1966 r. został laureatem I Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w 1970 r. otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

Agnieszka Pokropek

 

/www.nagrodakolberg.pl/

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q5etbQR7lQA