Ośrodek prowadzi szeroką działalność na rzecz upowszechniania i zachowania tradycyjnej kultury Małopolski, regionu bardzo zróżnicowanego pod względem etnograficznym. Podejmuje przedsięwzięcia zapewniające zachowanie ciągłości i twórczy rozwój dziedzictwa kulturowego, dokumentuje i opracowuje istniejące zasoby oraz najciekawsze zjawiska współczesnej kultury ludowej, tworzy bogate archiwum, prowadzi ewidencję grup artystycznych i twórców ludowych, wydaje publikacje specjalistyczne, współpracuje z ośrodkami naukowymi i specjalistami z poszczególnych dziedzin folkloru. Prowadzi stałą opiekę merytoryczną nad twórcami ludowymi – w formie konsultacji, pracy w komisjach konkursowych, rekomendacji do udziału w festiwalach i przeglądach o charakterze ponadregionalnym.
Realizuje programy edukacyjne (kursy, seminaria, warsztaty) związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki regionalnej, których celem jest świadome i zgodne z tradycją regionu wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego.
Organizuje przeglądy i konkursy na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym („Święto dzieci gór”, Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, Festiwal Folklorystyczny „Limanowska słaza” połączony z warsztatami dla instruktorów, „Druzbacka”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Krakowski Wianek”, „Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych”, Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Sabałowe Bajania, Konkurs Tańca Zbójnickiego i Gry na Trąbitach).
Dzięki tym formom działania oraz pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury kultura ludowa na tym terenie jest żywa, doceniana i znana nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.


Barbara Zagórna-Tężycka

 

/www.nagrodakolberg.pl/